Michał Centkowski
Pieśń o wolności
Newsweek, 10.05.2020

Konstytucja na Chór Polaków, reż. Marta Górnicka, Nowy Teatr w Warszawie

Trzeciego maja Nowy Teatr z Warszawy udostępnił premierowo nagranie spektaklu Marty Górnickiej „Konstytucja na Chór Polaków”. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób, by uczcić narodowe święto. W widowisku występuje wieloetniczny, wielopokoleniowy chór złożony zarówno z aktorów, zawodowych artystów, jak i naturszczyków, tworząc autentyczną sceniczną wspólnotę. Zespół pod przewodnictwem Górnickiej wyśpiewuje w performatywnym koncercie fragmenty Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku. Imigranci z Wietnamu, osoby z zespołem Downa, kibice i działkowcy, uchodźczynie z Czeczenii i Krymu śpiewają razem o wspólnym dobru, jakim jest wolna i społecznie sprawiedliwa Rzeczpospolita.

Górnicka, na nowo odkrywając dla europejskiego teatru antyczny chór, łączy klasyczne źródła teatru z żywą polityczną rzeczywistością. Emocjonalne, pełne dramaturgii wykonanie porusza żywiołowością i autentyzmem.
This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.